Veranderingen zorgverzekering 2017. Wat gaat er in 2017 veranderen in ons zorgstelsel. De veranderingen zorgverzekering 2017 op een rijtje.

Kortdurend verblijf in 2017 vergoed door basisverzekering

Tijdelijk verblijf in een zorginstelling wordt per 1 januari 2017 bekostigd vanuit de basisverzekering. Dat zorgt voor meer duidelijkheid bij patiënten en zorgverleners waardoor de zorg beter aansluit op de wens van de patiënt. Ook onnodige opname in het ziekenhuis kan daarmee worden voorkomen. Op dit moment geldt er voor kortdurend verblijf nog een subsidieregeling via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Basisverzekering 2017 vergoedt geen zorgkosten buiten Europa

Vanaf 1 januari 2017 worden zorgkosten die je buiten Europa maakt niet meer vergoed door de basisverzekering. Nu worden die kosten nog vergoed tot het Nederlandse tarief. Om zorg buiten Europa wel vergoed te krijgen, heb je een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met dekking voor medische kosten nodig.

Borstconstructie en ooglidcorrectie mogelijk terug in basisverzekering 2017

Een aantal kleine cosmetische ingrepen wordt vanaf 2017 mogelijk weer vergoed door de basisverzekering. Het gaat hierbij om een borstconstructie, ooglidcorrectie en besnijdenis. Hierover ligt een voorstel bij Minister Schippers.

Nieuw cholesterolverlagend middel vergoed vanuit basispakket vanaf 1 juni 2016

Het cholesterolverlagende middel alirocumab (Praluent) wordt vanaf 1 juni vergoed vanuit het basispakket. Alirocumab is na evolocumab (Repatha), dat per 1 april wordt vergoed, het tweede middel in een nieuwe klasse van cholesterolverlagers. Net als voor evolocumab heeft minister Schippers (VWS) voor alirocumab eerst prijsafspraken gemaakt met de fabrikant van het middel.

Premie zorgverzekering in 2017 eerder bekend

Zorgverzekeraars zijn per 2017 verplicht om hun premies een week eerder bekend te maken. Alleen op die manier heeft de Belastingdienst genoeg tijd om de zorgtoeslag voor alleenstaanden en huishoudens vast te stellen. Dit betekent ook dat verzekerden een week extra krijgen om over te stappen van zorgverzekering. Alle premies voor het verzekeringsjaar 2018 zijn dan al per 10 november 2017 bekend.