Ieder jaar weer wordt de inhoud van de zorgverzekering aangepast. Het is voor veel mensen dus onduidelijk wat er allemaal wel in de zorgverzekering valt en wat niet. Door middel van deze tekst proberen we meer inzicht te geven op de inhoud veranderingen binnen de zorgverzekering in 2015.

De veranderingen in het basispakket
Behalve dat de zorgverzekering in 2015 weer wat duurder wordt, zijn er ook weer wat veranderingen vast te stellen in het basispakket.

Eén daarvan is het feit dat het basispakket wordt uitgebreid met vergoedingen voor mensen met een zintuiglijke handicap. Eerder viel deze zorg onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit houdt in dat veel kosten met betrekking tot blindheid en doofheid nu vanuit het basispakket worden vergoed. Enkele voorbeelden zijn de kosten voor de verpleging en de zorg thuis, maar ook de opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Maar dat is nog niet alles wat betreft de uitbreiding van het basispakket, ook worden vanaf januari 2015 de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) vergoed. Deze test is bedoeld voor zwangere vrouwen om de chromosoomafwijkingen van hun ongeboren vrucht te onderzoeken. Deze test wordt overigens alleen vergoed als de test op grond van een medische indicatie plaats vindt of als de uitslag van de combinatietest positief is uitgevallen.

Verder hebben ze besloten, als proef, het basispakket uit te breiden met vijf extra behandelingen en twee medicijnen. Deze behandelingen en medicijnen zijn gericht op chemotherapie, vaccinaties bij huidkanker en PTED-behandelingen bij een hernia. Aangezien dit slechts een proef is, is het weer spannend of deze behandelingen en medicijnen ook volgend jaar terug te vinden zijn in het basispakket.
Behalve dat het pakket uitgebreider wordt zijn er ook een aantal wijzigen.

Orgaandonoren krijgen bijvoorbeeld vanaf januari hun reiskosten vergoed van hun eigen verzekeraar. Eerder kregen zij deze kosten vergoed door de verzekeraar van de ontvangende partij.

Ook worden de kosten van de tijdelijke verpleeghuiszorg (revalidatie) vergoed. Ook als het verblijf niet aansluitend is op het ontslag van het ziekenhuis. De voorwaarde is wel dat er beroep wordt gedaan op deze zorg binnen een week dat de patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis.

Uiteraard is er ook een beperking in het basispakket te bespeuren, namelijk het feit de psychische hulpverlening voor kinderen verdwijnt uit het basispakket. De zorg hiervoor wordt namelijk verschoven naar gemeentes. Een aantal voorbeelden van behandelingen die niet meer vergoed worden door de zorgverzekering is de behandeling van dyslexie.

Aanvullende zorgverzekering
De inhoud van de aanvullende zorgverzekering wordt bepaald door zorgverzekeraars zelf. Over het algemeen verandert er daar bijna niets, behalve de hoogtes die vergoed worden aan de hand van de kosten voor de behandelingen. Het loont om de aanvullende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken om de beste aanvullende zorgverzekering uit te zoeken die past bij jouw wensen.

Kortom, de inhoud van de zorgverzekering 2015 is weer aardig veranderd als het gaat om het basispakket. Het grootste gedeelte van de verzekeringen blijft gelukkig wel hetzelfde, waardoor in de praktijk de meeste mensen niet veel van de veranderingen zullen gaan merken. Behalve dat de premie en het eigen risico omhoog gaat.