In Nederland onderscheiden we twee verschillende soorten zorgverzekeringen. In eerste instantie is er de zogenaamde basisverzekering die bij wet verplicht is terwijl er daarnaast ook nog zoiets bestaat als een aanvullende zorgverzekering. Voor deze extra verzekering geldt geen verplichting waardoor het de keuze van de verzekeringnemer is om deze al dan niet af te sluiten. Wordt er voor gekozen om de verzekering af te sluiten, dan dien je ook nog eens op te geven welke dekkingen je precies wenst. Gaat het bijvoorbeeld uitsluitend om tandarts gerelateerde kosten of heb je ook nood aan een terugbetaling bij de aankoop van alternatieve geneesmiddelen? Het zijn stuk voor stuk zaken die je probleemloos kan laten indekken door de aanvullende zorgverzekering, maar waarvoor je wel telkens een extra kostprijs moet betalen.

Waarom kiezen voor een aanvullende zorgverzekering?

De meeste Nederlanders kiezen er voor om uitsluitend de zogenaamde basisverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering is verplicht en biedt een goede dekking tegen de vaakst voorkomende urgente medische kosten. Het spreekt echter voor zich dat de basisverzekering lang niet alle medische schadegevallen indekt. Bijgevolg kunnen mensen die bijvoorbeeld gebruikmaken van homeopathische geneesmiddelen of alternatieve geneeswijzen nood hebben aan één of meerdere extra dekkingen. Een bekend voorbeeld van zo’n aanvullende polis zijn de tandartskosten. Bij jongeren is deze tot aan de leeftijd van 18 jaar standaard inbegrepen in de basisverzekering, maar dat is niet het geval bij volwassenen. Toch kunnen ook volwassenen op regelmatige basis nood hebben aan een bezoek aan de tandarts, vooral wanneer ze er voor willen zorgen dat ze over een gezond gebit kunnen blijven beschikken. Wanneer je dergelijke kosten gedeeltelijk wenst in te dekken door de zorgverzekering zal je verplicht zijn om gebruik te maken van een aanvullende polis. Zo niet, dan zal je de kosten van het tandartsbezoek dus volledig zelf moeten dragen.1 OHRA Zorg 500X500

Aanvullende zorgverzekering afsluiten

In tegenstelling tot de basisverzekering geldt er tot op vandaag voor de aanvullende zorgverzekering geen wettelijke verplichting. Dat is interessant omdat je niet automatisch geconfronteerd wordt met de verzekeringspremie die er aan verbonden is, maar anderzijds zorgt dit er ook voor dat een zorgverzekeraar kan weigeren om de zorgverzekering aan je te verstrekken. De meeste verzekeringsmaatschappijen die er voor kiezen om de basisverzekering in hun aanbod met verzekeringen op te nemen bieden hun klanten ook de mogelijkheid om een aanvullende polis af te sluiten. Vaak denken mensen dat het hierbij één enkele verzekering betreft, maar eigenlijk is dat niet het geval. De aanvullende zorgverzekering kan dan ook het best aanzien worden als een verzameling met allerhande polissen gaande van tandheelkunde tot alternatieve geneeswijzen en middelen. Vooraleer dit type verzekering af te sluiten wordt het wel aangeraden goed na te gaan welke polissen je daadwerkelijk nodig denkt te hebben en hoe groot bijgevolg de kans is dat je op een dag aanspraak zal moeten maken op je zorgverzekering.

Aanvullende zorgverzekering voor kinderen?

Wanneer ouders beschikken over de basisverzekering is hun kind tot aan de leeftijd van 18 jaar gratis meeverzekerd. Hiervoor dient er met andere woorden geen rekening te worden gehouden met een extra of een verhoogde zorgpremie. Hetzelfde geldt eveneens voor de aanvullende zorgverzekering. Hoewel lang niet iedereen over een dergelijke verzekering zal beschikken zijn ook in dit geval kinderen jonger dan 18 jaar steeds gratis meeverzekerd met de ouders. Let wel, van zodra die leeftijd is bereikt geldt hetzelfde als bij de basisverzekering en dient de jongere in kwestie zelf een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Aanvullende zorgverzekering opzeggen

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de aanvullende zorgverzekering in Nederland niet wettelijk verplicht is. Het ontbreken van een wettelijke verplichting zorgt er voor dat iedere verzekeringnemer in Nederland probleemloos zijn aanvullende zorgverzekering kan opzeggen. Let wel, de opzegging gaat pas van kracht vanaf het ogenblik dat de aangetekende brief bij de verzekeraar is ontvangen. Doorgaans blijf je ook steeds verzekerd voor de periode waarin de verzekeringspremie nog werd betaald. Van zodra deze periode is afgelopen en de opzegging in voege gaat ben je uiteraard niet langer verzekerd tegen medische kosten die niet zijn opgenomen in de verplichte basisverzekering. Denk er net omwille van deze reden dan ook steeds goed over na vooraleer je aanvullende zorgverzekering op te zeggen.