De zorgverzekering is ongetwijfeld de belangrijkste verzekering van Nederland. Iedere inwoner van het land dient net als iedereen die er werkt verplicht over een dergelijke verzekering te beschikken. Is dat niet het geval, dan kan je daarvoor beboet worden en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

De zorgverzekering is zoals de naam reeds laat vermoeden een verzekering die in het leven werd geroepen om mensen te beschermen tegen de enorme kostprijs die medische zorgen met zich meebrengen. Veel mensen die bijvoorbeeld slechts over een beperkt inkomen beschikken en een dringende ingreep of urgente medische bijstand moeten hebben zouden anders zelf moeten opdraaien voor de volledige kostprijs. Door de zorgverzekering wordt dit voorkomen al staat daar uiteraard wel een bepaalde verzekeringspremie tegenover. Wil je graag meer weten over de zorgverzekering, hoe deze af te sluiten en waar allemaal rekening mee te houden? Aarzel dan niet langer, lees snel verder en kom alles te weten over de zorgverzekering!


Basisverzekering

De standaard zorgverzekering wordt vaak de basisverzekering genoemd. Deze verzekering dekt zoals de naam reeds doet vermoeden alle basis medische kosten die een persoon in Nederland kan ondergaan. Het is daarbij belangrijk om er rekening mee te houden dat iedereen in het bezit moet zijn van deze verzekering, zelfs kinderen. Voor mensen onder 18 jaar geldt echter wel dat ze geen verzekeringspremie moeten betalen, zij zijn immers gratis meeverzekerd met de ouders. Daarnaast kunnen kinderen middels de basisverzekering rekenen op een groter aantal dekkingen. Zij kunnen bijvoorbeeld rekenen op tandheelkundige zorg terwijl dat voor volwassenen niet het geval is. Zij moeten daarvoor verplicht over een aanvullende zorgverzekering beschikken.

Verzekeringsplicht
De verplichting om de zorgverzekering af te sluiten voor inwoners en mensen die in Nederland werken is niet de enige verplichting die voor deze verzekering geldt. Alle inwoners en werknemers in Nederland mogen dan verplicht zijn om deze verzekering af te sluiten, de zogenaamde zorgverzekeraars zijn op hun beurt dan weer verplicht om deze te verstrekken. Met andere woorden, in tegenstelling tot bij de andere verzekeringen is het in het geval van de zorgverzekering zo dat verzekeraars hun verzekeringnemers niet mogen weigeren. Dat mag alleen wanneer er in het verleden reeds een bepaalde betalingsachterstand is geweest die tot dusver niet is opgelost. Is dat niet het geval, dan is iedere zorgverzekeraar verplicht om je de zorgverzekering te verstrekken.

Opzeggen van zorgverzekering
Eén keer per jaar krijgen verzekeringnemers de mogelijkheid om hun zorgverzekering op te zeggen. Ieder jaar in de maand december ontvangen verzekeringnemers hun verlenging. Wanneer je deze echter niet wenst moet je de verzekering voor 1 januari opzeggen. Hou er verder wel rekening mee dat je na het opzeggen slechts één maand de tijd hebt (namelijk tot 1 februari) om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere zorgverzekeraar. Doe je dat niet tijdig, dan ben je niet alleen niet langer verzekerd tegen medische kosten, daarnaast ben je ook nog eens in overtreding met de wet. Hou hier dus zeker en vast rekening mee om problemen te voorkomen. Het opzeggen van je zorgverzekering doe je overigens steeds per post en het liefst met bericht van ontvangst zodat je zeker weet dat je verzekeraar de opzegging goed heeft ontvangen. Doe je de opzegging niet tijdig (en dus uiterlijk op 31 december), dan hangt je uiteraard voor het volgende jaar opnieuw vast aan je huidige zorgverzekering.

Aanvullende zorgverzekering
Eerder hebben we reeds aangegeven dat de basisverzekering enkel en alleen standaard medische kosten indekt. Voor de meeste mensen is dit voldoende, maar dat geldt niet voor iedereen. Het kan bijvoorbeeld ook perfect voorkomen dat je nood hebt aan extra medische dekkingen. Wel, dat is geen enkel probleem! Dergelijke dekkingen worden aangeboden door middel van de zogenaamde aanvullende zorgverzekering, een verzameling van verzekeringen die eigenlijk individueel toegevoegd kunnen worden aan je basispakket. Het bekendste voorbeeld hiervan is de zogenaamde tandartsverzekering. Kinderen hebben standaard door middel van de basisverzekering recht op een tussenkomst in de kosten van de tandarts, maar dat geldt niet voor volwassenen. Door een speciale aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor deze kosten is dat wel het geval. Het spreekt uiteraard wel voor zich dat deze extra verzekering ook een bepaalde extra verzekeringspremie met zich mee zal brengen.

Zorgtoeslag
Het feit dat de zorgverzekering bestaat is interessant, bijzonder interessant. Op deze manier worden inwoners van Nederland immers standaard verzekerd tegen de hoge kosten die (urgente) zorgverlening met zich meebrengt. Hoe interessant dit echter ook mag zijn, het is lang niet voor iedereen zomaar mogelijk om de toch wel relatief hoge verzekeringspremie die de zorgverzekering met zich meebrengt te betalen. Om hierin tegemoet te komen en de zorgverzekering voor iedereen toegankelijk te maken werd er voor gekozen om uit te pakken met de zogenaamde zorgtoeslag. Deze speciale toeslag is er voor mensen die slechts over een beperkt inkomen beschikken en derhalve niet veel geld vrij hebben om te besteden aan het betalen van de zorgpremie. Om in aanmerking te komen voor deze tussenkomst moet je er wel rekening mee houden dat je slechts over een inkomen mag beschikken van minder dan 28.482 euro op jaarbasis.

Wanneer geldt de verzekeringsplicht niet?
In bepaalde gevallen geldt de verplichting voor het afsluiten van de basisverzekering niet. Mensen die bijvoorbeeld vanwege hun godsdienst of ethische overtuigingen de zorgverzekering niet kunnen afsluiten zijn dit ook niet verplicht. Daarnaast geldt de verplichting ook niet voor mensen die over de grens gaan werken en dient de basisverzekering niet te worden afgesloten door studenten die tijdelijk in het buitenland gaan studeren. Let wel, voor deze laatste doelgroep geldt een beperking op vlak van leeftijd van 30 jaar.