Is een zorgverzekering verplicht?

Ja, iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten. Deze basisverzekering zorgt voor een dekking van de standaardkosten die u maakt in de zorg. U dient hierbij te denken aan een huisarts, ziekenhuis of apotheek. Het staat iedereen vrij tot het nemen van een aanvullende zorgverzekering, die is namelijk niet verplicht.

Zijn er uitzonderingen op de verzekeringsplicht?

Ja, er zijn een aantal groepen mensen die een uitzondering op de verzekeringsplicht hebben, dat zijn de volgende groepen mensen:
– Mensen met gemoedsbezwaren tegen een zorgverzekering
– Militairen die in actieve dienst zijn
– Buitenlandse studenten tot 30 jaar (deze mogen alleen voor de studie tijdelijk in Nederland wonen)

Behoort u tot een van de bovenstaande groepen? Dan bent u niet verplicht om een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten.

Wat moet ik betalen voor mijn kinderen?

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat u daarvoor geen premie hoeft te betalen. Het is wel verplicht dat de kinderen een zorgverzekering hebben. U dient een kind binnen 4 maanden na de geboorte in te schrijven bij een zorgverzekeraar naar keuze.

Ben ik verplicht om een aanvullende verzekering te nemen?

Nee, het is niet verplicht om een aanvullende verzekering te nemen. Een aanvullende verzekering is ervoor bedoeld om zorgkosten te dekken die niet vallen onder het basispakket. Hierbij kunt u denken aan kosten voor de tandarts of altenatieve geneeswijzen. Het is toegestaan een aanvullende verzekering te nemen bij een andere zorgverzekeraar dan waar u de basisverzekering hebt. U bent niet verplicht om een bepaalde zorgverzekeraar te kiezen, dit mag u zelf bepalen.

Mag ik afgewezen worden door een verzekeraar voor een aanvullende verzekering?

Ja, dat mag. Zorgverzekeraars mogen namelijk zelf bepalen welke aanvullende verzekeringen ze aanbieden en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Het is zorgverzekeraars toegestaan een hogere premie te vragen wanneer u ouder wordt.

Mag ik een zorgverzekering voor iemand anders afsluiten?

Ja, dat is toegestaan zonder de toestemming van een ander, mits:
– U deze afsluit voor een minderjarig kind
– Wanneer de persoon bij u onder curatele, bewind of mentorschap is gesteld

In alle andere gevallen dient u van de persoon een schriftelijke verklaring te kunnen overhandigen namens wie u de verzekering wilt afsluiten. Mocht het zo zijn dat de persoon in kwestie niet in staat is om toestemming te geven, dan kunt u optreden als zaakwaarnemer. U dient de aanvraag dan zelf te ondertekenen.

Kan ik zorg krijgen als ik ongezond en roekeloos leef?

Ja, iedereen heeft namelijk recht op noodzakelijke medische zorg. De oorzaak van het letsel of de aandoening is niet van belang. Hiervoor is bij de tekenen dat het moeilijke te bewijzen is of iemand letsel heeft opgelopen door eigen onvoorzichtig gedrag.

Ben ik eigenlijk wel verzekerd met mijn zorgverzekering wanneer ik in het buitenland woon?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

Nederlandse zorgverzekering vervalt bij pensioen of uitkering
Mocht het zo zijn dat u een pensioen of uitkering ontvangt uit Nederland, dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. U dient zich dat te verzekeren in het land waar u woont. Hoe dit geregeld is, is verschillend per land.

Verdragsland
Woont u in een verdragsland (met een dergelijk land heeft Nederland afspraken gemaakt over vergoeding van medische zorg)? Dan dient u zich te registreren bij het Zorginstituut Nederland. De bijdrage dient u te betalen aan het Zorginstituut. Dan bent u verzekerend voor medische zorg in het land waar u woont.

Niet-verdragsland
Woont u in een niet-verdragsland dan dient u een zorgverzekering af te sluiten in het land waar u woont.

U woont in het buitenland, maar werkt in Nederland
In dit geval bent u verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Gezinsleden van u kunnen geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. Afhankelijk van het land waar u woont is het eventueel mogelijk om gezinsleden mee te verzekeren.

U woont in Nederland, maar werkt in het buitenland
In de meeste gevallen zal uw Nederlandse zorgverzekering in dit geval vervallen. U dient een zorgverzekering af te sluiten in het land waar u werkzaam bent. Ook in dit geval is het vaak mogelijk om gezinsleden mee te verzekeren.

Tijdelijk wonen of werken in het buitenland
Let goed op bij het tijdelijk gaan wonen of werken in het buitenland. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw zorgverzekering. Of het gevolgen heeft is afhankelijk van waar u tijdelijk wilt gaan wonen of werken en hoe lang u verblijf daar zal zijn. Uitzonderingen zijn van toepassing op gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren.

Studeren in het buitenland
Wanneer u in het buitenland gaat studeren en u bent jonger dan 30 jaar dat zal uw Nederlandse zorgverzekering geldig blijven. Maar indien u naast het studeren ook gaat werken of u hebt een betaalde stage, dan gelden er andere regels.