zorgverzekering goedkoper bij delen van privégegevens

De verzekeraar Achmea heeft haar klanten gevraagd of ze al dan niet bereid zouden zijn om privégegevens te verstrekken in ruil voor een scherpere verzekeringspremie. Deze op het eerste zicht opmerkelijke vraag blijkt in de praktijk toch niet zo vreemd te zijn. Wordt de zorgverzekering goedkoper bij delen van privégegevens ?

Verzekering op basis van gedrag

Op het eerste zicht lijkt bovenstaande uiteraard een bijzonder vreemde vraag, maar wanneer we even verder denken wordt het opeens een stuk minder vreemd. Een verzekering op basis van gedrag is namelijk zo gek nog niet. Bij het onderschrijven van een levensverzekering bij eender welke verzekeraar wordt toch ook gevraagd of het een roker of niet-roker betreft?

In principe zien we een soortgelijk gegeven ook bij de bonus-malus regeling van een autoverzekering. Deze mag dan gebaseerd zijn op claims, daar maakt ook een correlatie op vlak van gedrag deel van uit. Een chauffeur die slechts over een matige ervaring beschikt loopt namelijk veel meer kans op een ongeval dan een prima chauffeur met heel wat ervaring. Toch, ook iemand die veilig rijdt kan al eens de pech hebben om betrokken te raken in een ongeval.

Objectieve beoordeling

De vraag om privégegevens te verstrekken met betrekking tot het beoordelen van een mogelijk schadegeval is dus in het geheel niet zo vreemd. Toch blijken veel verzekeringnemers er niet voor te vinden, in het bijzonder omdat het allemaal veel te vaag is.

Op basis van de privégegevens die verstrekt worden door de verzekeringnemer zal namelijk een computer moeten gaan bepalen welk risico de persoon in kwestie vormt en hoe zich dit zal vertalen in een eventueel scherpere verzekeringspremie. Vooral het feit dat algoritmes gebruikt zullen worden boezemt heel wat wantrouwen in. Een bruusk uitwijkmanoeuvre lijkt bijvoorbeeld op het eerste zicht misschien niet veilig, maar kan noodzakelijk zijn om een ongeval te voorkomen.

Data als heilige graal

Het is begrijpelijk dat verzekeraars een zo goed mogelijk beeld willen hebben van hun potentiële cliënt vooraleer men er voor kiest om bepaalde risico’s in te dekken. Het is vooral de vrees dat privégegevens zomaar te grabbel worden gegooid dat zorgt voor negatieve reacties. Daarenboven stellen heel wat verzekeringnemers de objectiviteit van de beoordelingen in vraag. Wie geeft namelijk de garantie dat een verzekeraar steeds op correcte wijze mogelijke kortingen in de premie zal toekennen? Het zijn stuk voor stuk problemen waar verzekeraars een antwoord op zullen moeten vinden willen ze hun klanten tevreden houden. Aan Achmea om hun klanten alsnog te kunnen overhalen om hier mee in te stemmen.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.